Komunikat dot. Działania 4: ”Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW 2004 - 2006

wtorek, 22 sierpnia 2006 r.

W terminie od 15 maja do 31 sierpnia 2006 roku odbywa się ostatni nabór wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach Działania 4 PROW 2004 – 2006, z terminem rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego od 1 marca 2007 roku. Kolejny nabór wniosków odbędzie się w 2008 roku i będzie dotyczył działań dostępnych w nowym programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007 – 2013.