Informacja w sprawie procedury wyboru przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym w Zespole-Komitecie ds. Monitorowania Programów na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

czwartek, 13 maja 2004 r.

Organizacje ekologiczne o zasięgu krajowym wybierają swego przedstawiciela, który będzie reprezentował je w Zespole - Komitecie do Spraw Monitorowania Programów na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (czyli łącznego dla SPO rolniczego i PROW’u) działającym przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informacja o rozpoczęciu procedury umieszczona jest na portalu ZIELONA BRAMA http://www.eko.org.pl/home/ .
Pliki z opisem procedury wyborczej oraz wyniki I etapu wyborów do pobrania ze strony www.eko.org.pl/public/wiejskie/
Za organizacje o zasięgu krajowym uznajemy organizacje mające swe struktury w różnych częściach kraju lub realizujące projekty dotyczące całego kraju lub wielu regionów.

W imieniu grupy osób zaufania wybranych 15.04.2004r na spotkaniu w MRiRW
Bożenna Wójcik, Instytut na Rzecz Ekorozwoju.