Program Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Oprogramowanie Internetowe Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Moduł Internetowy Sprawozdawcy

PRZY POMOCY TEGO MODUŁU DOSTAWCY MOGĄ WPROWADZAĆ DANE DO SYSTEMU.

Od strony dostawcy wymagana jest dowolna przeglądarka internetowa.

Dostęp do bazy ograniczony jest wyłącznie do uprawnionych użytkowników.

Moduł ten zapewnia komunikację dostawców danych z bazą MS-SQL i oparty został na technologii CGI z wykorzystaniem Java script. Przesyłanie danych odbywa się za pomocą formularzy przygotowanych przez pracowników MRiRW. Każdej pobranej przez dostawcę grupie formularzy nadawany jest unikalny numer i tylko zarejestrowana w systemie grupa formularzy może zostać przesłana do serwera SQL.

Oprogramowanie umożliwia:

  • weryfikację dostawcy danych ( za pomocą nazwa i hasła logowania),
  • pobranie do 50 kopii każdego formularza, do którego dostawca otrzymał uprawnienia,
  • wprowadzanie danych w trybie on-line jak również off-line. Ten drugi sposób pozwala dostawcy rozłączyć się z internetem po pobraniu formularzy (w celu zminimalizowania kosztów połączenia), wypełnić je i wysłać po ponownym połączeniu,
  • automatyczną kontrolę wprowadzanych danych.

Do pobrania:

Instrukcje operatorskie dla dostawców informacji z: