RYNEK ZBÓŻ - notowania za okres: 27.06.2016 - 03.07.2016 r.

Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach:

Nazwa makroregionu

Województwa wchodzące w skład makroregionu

centralno-wschodni

lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

południowy

dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

północno-zachodni

kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

Biuletyn przygotowuje:

Anna Porowska - adres e mail:         Anna.Porowska@minrol.gov.pl

Dane w formacie Excel:

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xlsx 311,95 kB)

Do pobrania: zboza26_16.pdf (1,1 MB)