RYNEK ZBÓŻ - notowania za okres: 15.02.2010 - 21.02.2010 r.

Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach

Nazwa makroregionu

Województwa wchodzące w skład makroregionu

centralno-wschodni

lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

południowy

dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

północno-zachodni

kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Biuletyn przygotowuje:

Anna Porowska - adres e mail: Anna.Porowska@minrol.gov.pl

Dane w formacie Excel: Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 370,69 kB)

Do pobrania: zboza07_10.pdf (155,6 kB)