RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 31.05.2010 - 06.06.2010 r.