RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 30.11.2015 - 06.12.2015 r.