RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 28.03.2016 - 03.04.2016 r.