RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 27.12.2010 - 02.01.2011 r.