RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 26.10.2015 - 01.11.2015 r.