RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 25.10.2010 - 31.10.2010 r.