RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres:24.05.2010 - 30.05.2010 r.