RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 22.02.2010 - 28.02.2010 r.