RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 21.12.2015 - 03.01.2016 r.