RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 21.06.2010 - 27.06.2010 r.