RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 21.03.2016 - 27.03.2016 r.