RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 20.11.2017 - 26.11.2017 r.