RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 19.07.2010 - 25.07.2010 r.