RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 18.09.2017 - 24.09.2017 r.