RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 18.04.2016 - 24.04.2016 r.