RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 18.01.2016 - 24.01.2016 r.