RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres:17.05.2010 - 23.05.2010 r.