RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 15.11.2010 - 21.11.2010 r.