RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 14.12.2015 - 20.12.2015 r.