RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 14.06.2010 - 20.06.2010 r.