RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 14.03.2016 - 20.03.2016 r.