RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 12.07.2010 - 18.07.2010 r.