RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 11.10.2010 - 17.10.2010 r.