RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 11.09.2017 - 17.09.2017 r.