RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 11.04.2016 - 17.04.2016 r.