RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 11.01.2016 - 17.01.2016 r.