RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres:10.05.2010 - 16.05.2010 r.