RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 10.01.2011 - 16.01.2011 r.