RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 09.11.2015 - 15.11.2015 r.