RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 09.10.2017 - 15.10.2017 r.