RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 09.05.2016 - 15.05.2016 r.