RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 09.01.2012 - 15.01.2012 r.