RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 08.11.2010 - 14.11.2010 r.