RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 07.06.2010 - 13.06.2010 r.