RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 07.03.2011 - 13.03.2011 r.