RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 06.11.2017 - 12.11.2017 r.