RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 06.09.2010 - 12.09.2010 r.