RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 04.10.2010 - 10.10.2010 r.