RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 04.04.2016 - 10.04.2016 r.