RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 04.01.2016 - 10.01.2016 r.