RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 02.11.2015 - 08.11.2015 r.