RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 02.10.2017 - 08.10.2017 r.