RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 02.08.2010 - 08.08.2010 r.