RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 02.05.2016 - 08.05.2016 r.