RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 01.11.2010 - 07.11.2010 r.